argumentum.cz

advokáti s komplexním pohledem a vizí

poskytující od roku 2010 komplexní právní služby ve všech oblastech práva klientům v ČR i v zahraničí


specializace     team      kontakt 

+420 580 000 000

+420 608 025 820

office@argumentum.cz

naše specializace


Našim klientům pomáháme nejen sepsáním smluv, ale již při fázi negociace - vyjednávání o obsahu smluvních ujednání, či při vymáhání jejich plnění.
Dlouhodobě poskytujeme svým klientům i služby tzv. contract-managementu, řízení smluvní agendy a upozorňování na smluvní práva a povinnosti smluvních stran.
Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní poradenství při nákupu, prodeji i užívání nemovitostí (např. sepis kupních a nájemních smluv, soudní vypořádání vlastnictví, apod.), od právního auditu právních vztahů k nemovitostem, sepsání smluv, vč. zajištění návrhů na vklad práv k nemovitostem do veřejných rejstříků.
Naší specializací je řešení právních vad nemovitostí (exekuce, věcná břemena a jiná věcná práva třetích osob, duplicitní zápisy vlastnictví, vypořádání spoluvlastnických vztahů, zejm. s tzv. nedostatečně idenfitikovanými vlastníky, zastoupení prodávajících, kteří byli poškozeni lichevním jednáním kupujících apod.)
Asistujeme i při právním poradenství souvisejícím s financováním těchto transakcí.
Zastupujeme klienty ve všech fázích civilního řízení jako žalobce i žalované - od negociační a mediační fáze, přes fázi soudního vymáhání až do fáze výkonu rozhodnutí.
Zastupujeme obviněné i poškozené ve všech fázích trestního řízení.
Zastupujeme klienty ve správním a daňovém řízení - především však až ve fázi správní žaloby proti rozhodnutím správních orgánů a orgánů finanční správy.
Zastupujeme klienty na základě zvlášť udělené plné moci pro řízení před Ústavním soudem.

1696

klientů

712

trestních řízení

1013

sporů

1052

smluv

naši lidé


Tým našich právníků je připraven být našim klientům oporou v dobách dobrých i ve slabších chvilkách.
Naše dlouholeté zkušenosti v mnoha právních oborech a kombinace akademické i advokátní praxe umožňují nacházet účinná a inovativní řešení potřeb našich klientů, která odolávají zkouškám času i justičního systemu.
...

Jiří Slováček

advokát

Pavel Kandalec

advokát

Michaela Šurmanová

advokátka

#

Eva Rozehnalová

advokát

#

Anna Citterbergová

advokátní koncipient

#

Eva Valouchová

advokátní koncipientka

#

Silvie Haktanır Filipová

office manager

mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

+420608025820

+420580000000

Vodičkova 704/46

11000 Praha 1 - Nové Město

office@argumentum.cz