Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.


advokát se zaměřením na obhajobu v trestním řízení a zastupování klientů před správními soudy a u Ústavního soudu

akademický profil

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty TU-Dresden

Působí jako odborný asistent na katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde je zároveň garantem předmětu Lidská práva v trestním řízení. Dlouhodobě se zabývá též otázkami státního občanství – v této oblasti prováděl několik mezinárodních výzkumů v nově vzniklých státech (Eritrea, Kosovo) a je také národním zpravodajem za Českou republiku v rámci European Union Observatory on Democracy při Evropském univerzitním institutu ve Florencii. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.

odkazy

Masarykova univerzita - univerzitní profil školitele

PrF MUNI - Naturalizace v České republice (projekt GA ČR)

GLOBALCIT - rešeršní profil Evropské komise ke státnímu občanství